Πέμπτη, 05 Δεκεμβρίου 2013 22:40

Αποσπάσματα από το καταστατικό

Σκοπός - Στόχοι:

  1. Σκοπός του Συνδέσμου Βιοκαλλιεργητών είναι η διευκόλυνση των μελών στην παραγωγή, επεξεργασία, τυποποίηση, συσκευασία και διάθεση Βιολογικών Προϊόντων προερχόμενα από γεωργική ή κτηνοτροφική παραγωγή.
  2. Η διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των Βιοκαλλιεργητών για την από κοινού αντιμετώπιση συγκεκριμένων προβλημάτων, εξεύρεση πρώτων υλών, γενετικού υλικού, μηχανημάτων και άλλων βοηθητικών μέσων για τη διευκόλυνση του έργου τους.
  3. Ακόμη, η παροχή τεχνικής και επιστημονικής υποστήριξης στα μέλη του Σωματείου. Η εξεύρεση αγορών και η εκπροσώπηση των Βιοκαλλιεργητών & Μεταποιητών Κύπρου σε ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς στην Κύπρο και στο εξωτερικό.
  4. Η προώθηση και διάδοση των βιολογικών προϊόντων με κάθε πρόσφορο μέσο που δεν αντίκειται στην έννομη τάξη.

Άρθρο 5° Μέσα

  1. Ο Σύνδεσμος Βιοκαλλιεργητών (Σ.Β.Κ.), είναι μη κερδοσκοπικό σωματείο και για την επίτευξη των σκοπών του οργανώνει διάφορες δραστηριότητες, αναπτύσσει συνεργασίες και δρα από κοινού με άλλους αντίστοιχους φορείς και προσπάθειες ιδίων ή συγγενικών σκοπών καθώς και με επιστημονικά και ερευνητικά κέντρα, στην Κύπρο και στο εξωτερικό, οργανώνει συζητήσεις, σεμινάρια, συνέδρια, επιμορφωτικά προγράμματα.
  2. Προβάλλει τις δραστηριότητες και τους σκοπούς του από τα Μ.Μ.Ε. Διοργανώνει τοπικές αγορές για τη διάθεση των προϊόντων των μελών του. Προβαίνει σε έρευνα αγοράς στην Κύπρο και στο εξωτερικό, φροντίζει για την εξεύρεση βοηθητικών υλών και μέσων για την καλλιέργεια, επεξεργασία, συσκευασία και διάθεση των παραγομένων Βιολογικών Προϊόντων των μελών του.
  3. Ιδρύει τα κατάλληλα όργανα, όπως επιτροπές, ομάδες εργασίας, κέντρα μελετών, των οποίων η λειτουργία και η μεταξύ τους σχέση διέπεται από τους σκοπούς του καταστατικού.
  4. Οργανώνει εκδηλώσεις τόσο σε τοπικό όσο και σε Παγκύπριο, πανελλήνιο και διεθνές επίπεδο, όπως εκστρατείες ενημέρωσης, διεκδίκηση αιτημάτων, δημόσιες συζητήσεις, ενημερωτικά έντυπα, συγκεντρώσεις υπογραφών, διαμαρτυρίες και άλλες παρεμφερείς παρεμβάσεις και δραστηριότητες.
  5. Συνεργάζεται με άλλες οργανώσεις και φορείς στην Κύπρο, την Ελλάδα και το εξωτερικό.
EU Organic Logo Colour OuterLine rgb
Λογότυπο της Ευρωπαϊκής Ενωσης για τις βιολογικές καλλιέργειες
512px-Flag of Cyprus.svg

Υπουργείο Γεωργίας Φυσικών πόρων και περιβάλλοντος. Τμήμα Γεωργικής Ανάπτυξης.

eucommitteeΕυρωπαϊκό Ταμείο αγροτικής ανάπτυξης. Η Ευρώπη επενδύει στις αργοτικές περιοχές.
biokalliergitesΣ.Β.Κ
Σύνδεσμος Βιοκαλλιεργητών Κύπρου.