Εκδηλώσεις (1)

Παράθεση προγεύματος με βιολογικά προϊόντα στο Δημοτικό Σχολείο «Χατζηγεωργάκης Κορνέσιος» στην Λευκωσία. Το πρόγευμα οργάνωσε…
EU Organic Logo Colour OuterLine rgb
Λογότυπο της Ευρωπαϊκής Ενωσης για τις βιολογικές καλλιέργειες
512px-Flag of Cyprus.svg

Υπουργείο Γεωργίας Φυσικών πόρων και περιβάλλοντος. Τμήμα Γεωργικής Ανάπτυξης.

eucommitteeΕυρωπαϊκό Ταμείο αγροτικής ανάπτυξης. Η Ευρώπη επενδύει στις αργοτικές περιοχές.
biokalliergitesΣ.Β.Κ
Σύνδεσμος Βιοκαλλιεργητών Κύπρου.