Τρίτη, 03 Δεκεμβρίου 2013 03:28

Έργο POPEYE Featured

Το έργο Promoting Organic Production, Enhancing Youth Employment( POPEYE ), στο οποίο συμμετέχει ο Σύνδεσμός μας στοχεύει στην:

α)    Εκπαίδευση των συμμετέχοντων στην ιδιότητα του ενεργού πολίτη, με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της υπαίθρου και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα σε τοπικό επίπεδο

β)    Ενίσχυση του ενδιαφέροντος των συμμετεχόντων στο έργο και τη θέλησή τους να συνεργαστούν σε ομάδες

γ)    Εκπαίδευση των συμμετεχόντων στο σχεδιασμό και τη διαχείριση ιστοσελίδων (web-design), καθώς και στη διαχείριση

ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων του λογισμικού χαρτογράφησης (digital mapping)

Στα πλαίσια της εκπαίδευσής τους οι συμμετέχοντες, αφού πρώτα χωρίστηκαν σε ομάδες, εκπαιδεύτηκαν στην πλατφόρμα WordPress και στη συνέχεια δημιούργησαν ιστοσελίδες για τα ακόλουθα μέλη του Συνδέσμου:

1. Βότανα Καστελλάνος

2. Βότανα Δρ. Κατσός

 3. Οινοποιεία Τσιάκκας

4. Α.Α.ΕΛΑΙΑ

5. Α.Ι. Λουβαράς Λτδ

6. Παρθένο Ελαιόλαδο Στράκκας

7. Σταύρος Πάρπης Λτδ

Read 252 times
EU Organic Logo Colour OuterLine rgb
Λογότυπο της Ευρωπαϊκής Ενωσης για τις βιολογικές καλλιέργειες
512px-Flag of Cyprus.svg

Υπουργείο Γεωργίας Φυσικών πόρων και περιβάλλοντος. Τμήμα Γεωργικής Ανάπτυξης.

eucommitteeΕυρωπαϊκό Ταμείο αγροτικής ανάπτυξης. Η Ευρώπη επενδύει στις αργοτικές περιοχές.
biokalliergitesΣ.Β.Κ
Σύνδεσμος Βιοκαλλιεργητών Κύπρου.