Τετάρτη, 04 Δεκεμβρίου 2013 09:34

΄Ερευνα για τα βιολογικά στην Κυπρο. Featured

Η έρευνα έχει διεξαχθεί με στόχο να καταδείξει τη “γνώση” του κοινού για τα βιολογικά προϊόντα. Διενεργήθηκε για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά για λογαριασμό του Συνδέσμου Βιοκαλλιεργητών Κύπρο. Η έρευνα έχει διεξαχθεί με την επιστημοσύνη του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου μεταξύ της 23ης και της 28ης  Ιουνίου 2011. Ήταν παγκύπρια και κάλυψε τόσο τις Αστικές όσο και τις Αγροτικές περιοχές σε ένα δείγμα 611 ατόμων, ηλικίας 18 ετών και άνω. Έχει χρησιμοποιηθεί η μέθοδος της τυχαίας-στρωματοποιημένης-συστηματικής δειγματοληψίας και η μέθοδος συλλογής πληροφοριών έγινε με τηλεφωνικές συνεντεύξεις.   Ο δείκτης «γνώσης» για τα βιολογικά προϊόντα, βρίσκεται στα ίδια περσινά επίπεδα με ανοδική όμως πορεία και αποτυπώνει ότι 8 στους 10 κύπριους πολίτες γνωρίζουν τα βιολογικά προϊόντα έστω και “λίγο”. Από αυτούς, η μεγάλη πλειοψηφία συνεχίζει να ενημερώνεται από κάποιο μέσο μαζικής ενημέρωσης, είτε από κάποιο συγγενή ή φίλο. Σημείο διαφοροποίησης από την περσινή έρευνα αποτελεί η αύξηση 5 ποσοστιαίων μονάδων της χρήσης του Διαδικτύου ως μέσου ενημέρωσης.

Περαιτέρω, η φετινή έρευνα καταγράφει αύξηση της τάξης του 6% στην «αγορά» βιολογικού προϊόντος την χρονιά που μας πέρασε. Από το 52% που ήταν πέρσι, η αγορά φέτος άγγιξε το 58%. Από αυτούς, οι 7 στους 10 περίπου δηλώνουν ότι αγοράζουν τουλάχιστο «μερικές φορές» με τις γυναίκες να αγοράζουν συχνότερα από ότι οι άνδρες. Να σημειωθεί ότι μεγαλύτερης αγοράς εξακολουθούν να τυγχάνουν τα λαχανικά, τα φρούτα και τα αυγά.

Αντίθετα, όσοι δεν αγοράζουν βιολογικά προϊόντα προβάλουν ως κυριότερο λόγο ότι απλά δεν «έτυχε». Σημαντικό είναι επίσης το εύρημα σύμφωνα με το οποίο η προτίμηση εξειδικευμένων καταστημάτων για αγορά βιολογικού προϊόντος έχει αυξηθεί κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες συγκριτικά με πέρσι.

Πηγη : Cyprus Food & Drinks

Read 227 times
EU Organic Logo Colour OuterLine rgb
Λογότυπο της Ευρωπαϊκής Ενωσης για τις βιολογικές καλλιέργειες
512px-Flag of Cyprus.svg

Υπουργείο Γεωργίας Φυσικών πόρων και περιβάλλοντος. Τμήμα Γεωργικής Ανάπτυξης.

eucommitteeΕυρωπαϊκό Ταμείο αγροτικής ανάπτυξης. Η Ευρώπη επενδύει στις αργοτικές περιοχές.
biokalliergitesΣ.Β.Κ
Σύνδεσμος Βιοκαλλιεργητών Κύπρου.